شورای دانش آموزی

در آبان ماه سال 91 انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان پروین برگزار شد.

شمارش آرا توسط گروهی از دانش آموزان و با حضور معاونین و مدیر محترم اجرا شده و نتایج در صبح روز بعد به دانش آموزان اعلام گردید.

 

/ 0 نظر / 34 بازدید