مانور اطفای حریق

در اسفند ماه 91 مانور اطفای حریق درس آمادگی دفاعی باحضور مامورین آتش نشانی و دبیر مربوطه خانم پاکزاد برای دانش آموزان پایه دوم انجام گرفت.

طی این برنامه، دانش آموزان با نحوه ی استفاده با انواع کپسول های آتش نشانی و مواد اشتعال زا آشنا شدند.

/ 0 نظر / 32 بازدید