آن چه در توان داشته ام انجام داده ام...

زنده یاد لویی پاستور دروصیت نامه اش گفت :
در هر حرفه ای که هستید، اجازه ندهید با بد بینی های بی حاصل، آزرده شوید و نگذارید بعضی لحظات تاسف بار که ناگزیر برای هر ملتی پیش می آید، روحیه خوب شما را به یاس و نا امیدی بکشاند.در آرامش حاکم بر آزمایشگاه ها و کتابخانه هایتان زندگی کنید، نخست از خود بپرسید :
من برای کشور خود چه کرده ام؟و این پرسش را اینقدر ادامه دهید تا به احساس شادی بخش و هیجان انگیز برسید که شاید سهم کوچکی از پیشرفت و اعتلای بشریت داشته اید !

علی رغم هر پاداشی که در برابر تلاش هایتان در زندگی دریافت می دارید، باید در انتهای هر مرحله بتوانید با جسارت و صدای بلند تکرار کنید : آن چه در توان داشته ام انجام داده ام...


/ 2 نظر / 19 بازدید
دانش اموز

سلام.اززحمات تمام معلمانه خوب پروین تشکرمیکنم..ولی احساس نمیکنن یه خورده زیادسخت گیری کردن روزه اوله مدرسه...حداقل ازروزه دوم به بچه هاگیرمیدادن یه چیزی..!

دانش اموز

سلام.اززحمات تمام معلمانه خوب پروین تشکرمیکنم..ولی احساس نمیکنن یه خورده زیادسخت گیری کردن روزه اوله مدرسه...حداقل ازروزه دوم به بچه هاگیرمیدادن یه چیزی..!