خداوندا

اندیشه و احساس مرا به حدی پایین میاور

که زرنگی های حقیر وپستی های نکبت بار و پلید شبه آدم های اندک را متوجه شوم

چه دوست میدارم بزرگواری گول خور باشم

تا همچون اینان کوچکواری گول زن.

دکتر شریعتی

 

/ 0 نظر / 7 بازدید