برگزاری مسابقه ویژه همکاران و دانش آموزان درباره انتخابات پرشور


-1 موضوعات مسابقه ( مقاله نویسی ) برای همکاران کلیه مقاطع تحصیلی :
الف- نقش و تاثیرحضور حداکثری مردم درانتخابات چه خواهد بود . ب- رابطه بین حماسه سیاسی و انتخابات 24 خرداد
ج – تاثیر حضور حداکثری مردم درانتخابات برقدرت بین المللی جمهوری اسلامی ایران


-2 موضوعات مسابقه انشاء نویسی و خاطره نویسی برای دانش آموزان کلیه مقاطع تحصیلی :
الف – موضوع انشا ء نویسی : اگر من رئیس جمهور شوم ......................................................
ب- موضوع خاطره نویسی : خاطره ای ازشرکت درانتخابات


-3 جمله سازی ( خاص دانش آموزان دوره ابتدایی) دانش آموز عزیز می توانی برای جملات زیر نقاشی کنی .
الف- من با پدر و مادرم درانتخابات شرکت می کنم چون می دانم ..................
ب- پدرم می گوید یک رئیس جمهور خوب ..........................................
ج- شرکت درانتخابات ....................................

د – حضور درانتخابات ...................................


**به تعدادی از شرکت کنندگان( دانش آموزان و همکاران ) جوایز و لوحه تقدیر اهداء خواهد شد **


الف- ازمجموع آثاررسیده همکاران به 10 اثربرتر تشویقی ازطرف اداره کل اهداء خواهد شد .
ب- ازمجموع آثاررسیده همکاران به 20 اثربرتر تشویقی ازطرف اداره درگز اهداء خواهد شد .
ج- ازمجموع آثاررسیده دانش آموزان به 40 اثر برتر ازطرف اداره آموزش و پرورش درگز جوایز نفیسیاهداء خواهد شد.

* آخرین مهلت ارسال آثار 92/3/23 می باشد.

/ 0 نظر / 16 بازدید