بوی ماه مهر

آغاز بهارمعرفت وعلم ودانش وشروع سال تحصیلی جدید رابه تمامی دانش آموزان، معلمان ومشتاقان علم تبریک گفته وآرزوی توفیقات بیش از پیش برای همه عزیزان دارم.

/ 2 نظر / 12 بازدید
elham sanjari

ازتمام معلمای گل دبیرستان پروین تشکرمیکنم واز همینجادستشونومیبوسم.

elham sanjari

ازتمام معلمای گل دبیرستان پروین تشکرمیکنم واز همینجادستشونومیبوسم.