کسب مقام استانی دانش آموزان قرآنی در فروردین 92

کسب مقام استانی دانش آموزان قرآنی دبیرستان پروین را به دانش آموزان تلاشگر و فرزانه این دبیرستان و همکاران گرامی تبریک می گوییم.

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

افتخار آفرینان دبیرستان در فروردین92:


1- زهرا محمدزایی               مقام دوم در رشته حفظ

2- زهراکریمی                   مقام سوم در رشته حفظ

3- ندا نصیری                 مقام سوم رشته قرائت قرآن

به این عزیزان نیز خسته نباشید عرض می نمایم.شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

/ 5 نظر / 17 بازدید
دخترسنگ

جای قدردانی بیشتری داره تونستی به من هم سر بزن

[ماچ][ماچ][چشمک]

[ماچ][ماچ][چشمک]

poorya

[دست][دست][ماچ]

[هورا]